The installation Brandscape no name use cycles and looping of images and objects to explore how places are represented. What do we really imagine what is shown up specifically for a place and how does it affect us when a place is branded through our activities?

I installationen Brandscape no name används repetitioner och loopning av
bilder och objektför att undersöka hur platser representeras. Hur uppfattar
vi egentligen det som visas fram som specifikt för en plats och hur
påverkar det oss då en plats marknadsförs genom våra aktiviteter?